Üniversitemize Yurtdışından ve Yabancı uyruklu öğrenci alımı (2020 MÜYÖS) yerleştirme sonuçları (The results of the MUYOS 2020 Marmara University Entrance Exam for Students from Abroad)

Üniversitemize Yurtdışından ve Yabancı uyruklu öğrenci alımı (2020 MÜYÖS) yerleştirme sonuçları

açıklanmıştır. Sonuçları basvuru.marmara.edu.tr adresinden başvuru sistemine giriş yaparak bilgi edinebilirsiniz. 2020 MÜYÖS sonuç belgesinde QR kodu ile yerleşme sonucu teyit edilebilir. Adaylara yerleşme Kabul belgesi gönderilmeyecektir.

(The results of the MUYOS 2020 Marmara University Entrance Exam for Students from Abroad have been announced. You can learn about the results by logging in the application system at basvuru.marmara.edu.tr. Placement results may be confirmed with the QR code on the MUYOS 2020 result card. The applicants will not be sent a placement result card. )

 

Kayıt için istenilen belgelerin (Registration will not be completed under the following conditions):

 

  1. a) Onaysız sureti veya fotokopisi (Submission of uncertified copies or photocopies of the required documents),
  2. b) Belgelerin eksik olması (Failure to submit all the required documents),
  3. c) Belgelerin posta yolu ile gönderilmesi halinde kayıt işlemi yapılamaz (Submission of the required documents via mail).

 

Yerleştirme Sonucu Asil olarak yerleşen adaylar 26-28 Ekim 2020 tarihlerinde ve 10:00 – 16:00  saatleri arasında aşağıda belirtilen adreste kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılacak ve kayıt için talepte bulunamayacaklardır.

(The admitted applicants who are entitled to register are required to complete their registration at the address indicated below on 26-28, Oct. 2020 (10:00-16:00). Those who fail to complete their registration on the indicated date and time frame will not be allowed to register on a later date.)

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler tıklayınız.

Please click to see the documents required for registration.

 

2020 MÜYÖS Kayıtlarının Yapılacağı Adres

Marmara Üniversitesi

Göztepe Yerleşkesi

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi,

Eğitim Mahallesi,

34722 Kadıköy –İSTANBUL / TÜRKİYE

Registrations will be completed at:

Marmara University

Student Affairs and Registrar’s Office

Göztepe Campus

Fahrettin Kerim Gökay  Cad.,

Eğitim Mahallesi,

34722 Kadıköy –İSTANBUL / TURKEY

HIZLI ERİŞİM