Çift Ana Dal & Yan Dal

İLGİLİ MEVZUATLAR

 • Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için Tıklayınız.
 • Marmara Üniversitesi Çift Ana Dal Programı Yönergesi İçin  Tıklayınız.
 • Marmara Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi İçin Tıklayınız.
 • Çift Ana Dal Başvurusu Başarı Sırası İsteyen Bölümler İçin Tıklayınız.

Başvuru ve Kabul Koşulları:

Çift Ana Dal

 • Öğrenci aynı anda birden fazla Çift Ana dal Programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci Çift Ana dala ek olarak bir Yan dal Programına kayıt yaptırabilir.
 • Öğrenci Çift Ana dal Diploma Programına, Ana dal Lisans Diploma Programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında Ana dal Ön Lisans Programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 • Öğrencinin başvuru sırasında Ana dal Programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden;

Sosyal ve Beşerî Bilimler Temel Alanlarında 3,25

Fen ve Mühendislik Bilimleri Temel Alanlarında 3,25

Sağlık Bilimleri Temel Alanlarında 3,25

Farklı alanlara başvuru yapmak isteyen öğrencilerin GANO bilgisinin 3,50 olması gerekmektedir.

 • Ana Dal Programında başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekir. Eğer bu koşulu sağlayamıyor ise tercih edeceği programda giriş yılı itibari ile Marmara Üniversitesi Taban Puanı karşılamak zorunludur.
 • Tıp, Diş, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık ve Öğretmenlik gibi Programlara başvurularda öğrencinin ilgili yılda ki ÖSYM Kılavuzunda yer alan başarı sırası şartını sağlaması gerekmektedir.
 • DGS girişli öğrenciler başarı sırası şartı arayan programlara başvuru yapamazlar.

 

 Yan Dal

 • Öğrencinin Yan Dal Programına başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı bulunduğu Programın öğretim Programında yer alan tüm derslerini almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 • Öğrenci Yan dal Diploma Programına, Ana dal Lisans Diploma Programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında Ana dal Ön Lisans Programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 • Öğrencinin başvuru sırasında Ana dal Programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,75 olması gerekir.

 

 


Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 24.12.2021 16:22:52 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM