Sık Sorulan Sorular

ÖSYM Yolu İle Kayıt

 ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 1.ADIM:  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın oidb.marmara.edu.tr web adresine giriş yaparak yeni kayıt duyurusu üzerinden ön kayıt yapmanız gerekmektedir. Ön Kayıt sonucunda sistem öğreniminiz süresince kullanabileceğiniz öğrenci numarasını verecektir.   2.ADIM: Kayıt için gerekli belgeleri önceden hazırlayarak, ilan edilen kayıt gününde kayıt merkezine şahsen getirerek müracaat etmeniz gerekmektedir.   Kayıt için gerekli evraklar ÖSYS sonucunun internet çıktısı Mezun olduğunuz okuldan aldığınız diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçmez). Ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş iseniz alanınız diplomanızda veya mezuniyet belgenizde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunuzu gösterir resmi belge. (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır. Liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Belgesi) 6 adet 4.5x6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır). Öğrenim harcı yatırma işleminiz:   1.öğretim programına yerleştirildiyseniz. 2.İkinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarına yerleştirildiyseniz. 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına istinaden birinci öğretim programlarına yerleşen aday öğrencilerden öğrenim harcı alınmayacaktır. İkinci Öğretim ve Uzaktan Eğitim Programlarına yerleşen aday öğrencilerden öğrenim harcını ödendiğine dair banka dekontu alınacaktır. (Ön Kayıt sonucunda sistemin verdiği öğrenci numarası ile bankaya ödeme yapılacaktır.)     a) 29 yaşında ve 29 Yaşından büyük (1983 ve daha önce doğanlar) aday öğrencilerin askerlik şubesi başkanlıklarından alacakları askerlik durum belgelerine göre kayıtları yapılacak olup askerliklerinin ertelenmesi mümkün olmadığından kayıtlarının yapılmasına müteakip öğrenimlerine askerlik hizmetini tamamladıktan sonra devam edebileceklerdir. b) 29 yaşından küçük (1984 ve daha sonra doğanlar) aday öğrencilerin askerlik durumu ile ilgili beyanı (dilekçe örneği doldurulması zorunludur) geçerli olacaktır. c)Tıp Fakültesi,  Diş Hekimliği Fakültesi,  Eczacılık Fakültesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptıracaksanız tam teşekküllü Devlet Hastanesinden kurul raporu getirmeniz gerekmektedir d)Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümüne kayıt yaptıracaksanız akciğer mikrofilmi getirmeniz gerekmektedir.
 Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları, vekâletname ile (noterden alınacak belge) kayıt yaptırabilirler. Posta yolu ile kayıt yapılmaz.
İstenen belgelerin aslı veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından onaylı örneği kabul edilir.
 Özel yetenek sınavı sonucu yerleştiyseniz, akademik takvimde belirtilen gün ve saatte kesin kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir. Kesin kaydınızı yaptırmazsanız, kayıt hakkınızı kaybedersiniz ve yerinize yedek aday alınır. Kayıt için gerekli evraklar konusunda 1.bölüme bakınız.  
Merkezi yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını yaptırabilmeleri için Marmara Üniversitesinin aradığı tüm koşulları sağlamaları gerekmektedir. Bir adayın ÖSYS Sonuç Belgesinde bir programın/bölümün kazandığının yazılmış olması bu adaya,  ilgili programa/bölüme öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.  

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın oidb.marmara.edu.tr web adresine giriş yaparak kayıt tarihlerini öğrenebilirsiniz. Kayıt İçin Gerekli Evraklar Sonuç belgesi,                                                                            Önlisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı,          Transkript (Mezun olduğu üniversitesinden onaylı), Ders içerikleri (Mezun olduğu üniversitesinden onaylı),           6 adet 4.5x6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır). Öğrenim harcı yatırma işleminiz   1. öğretim programına yerleştirildi iseniz 2. ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarına yerleştirildi iseniz 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına istinaden birinci öğretim programlarına yerleşen aday öğrencilerden öğrenim harcı ücreti alınmayacaktır. İkinci Öğretim ve Uzaktan Eğitim Programlarına yerleşen aday öğrencilerden öğrenim harcının ödendiğine dair banka dekontu alınacaktır (Ön Kayıt sonucunda sistemin verdiği öğrenci numarası ile bankaya ödeme yapılacaktır.) Liseyi yurt dışında bitirenler için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığından (veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden) alınan diploma denklik belgesi, Askerlikle ilgili a)       29 yaşında ve 29 Yaşından büyük (1983 ve daha önce doğanlar) aday öğrencilerin askerlik şubesi başkanlıklarından alacakları askerlik durum belgelerine göre kayıtları yapılacak olup askerliklerinin ertelenmesi mümkün olmadığından kayıtlarının yapılmasına müteakip öğrenimlerine askerlik hizmetini tamamladıktan sonra devam edebileceklerdir. b)       29 yaşından küçük (1984 ve daha sonra doğanlar) aday öğrencilerin askerlik durumu ile ilgili beyanı (f şıkkındaki dilekçe örneğinin doldurulması zorunludur) geçerli olacaktır.

HIZLI ERİŞİM