Sık Sorulan Sorular

Yatay Geçiş

Üniversitemize üçüncü sınıfa yatay geçiş yapan lisans, ikinci sınıfa yatay geçiş yapan önlisans öğrencilerine “Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 18. Maddesinde yer alan ders kaydı ile ilgili fıkralardan, beşinci ve sekizinci fıkralarındaki kısıtlamalar öğrencinin öğretime başladıkları yarıyılda uygulanmaz. Dışında kalan fıkralarda belirtilen kriterler dikkate alınarak derse yazılma işlemi yapmanız gerekmektedir.
 Üniversitenin programları arasında veya Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir.  Lisans programlarının ilk iki ve son iki yarıyılına; önlisans programlarının ise birinci ve dördüncü yarıyılına yatay geçiş başvurusu alınmaz. Yabancı dilde eğitim yapan bölüm/programlara geçmek isteyenlerin yabancı dil yeterliklerini belgelemeleri veya MÜ Yabancı Dil Yeterlik Sınavından başarılı olmaları gerekir. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’sunun, eğitimini 4,00’lük sistemde almış ise en az 3,00, 100’lük sistemde almış ise en az 75 olması gerekir. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, tamamlamış olduğu dönemlere ait öğretim programında belirtilen tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. Kayıtlı olduğu dönemlerde, öğretim programlarında (müfredat) yer alan tüm dersleri almamış olan öğrenciler ya da herhangi bir dersten başarılı olmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  Geçiş müracaatı kabul edilen öğrencinin intibak durumu geçiş yapacağı birimin intibak komisyonunca değerlendirilir ve birim yönetim kurulunca karara bağlanır.

HIZLI ERİŞİM