Sık Sorulan Sorular

Yandal

Üniversitenin bir diploma Programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması koşuluyla, Üniversitenin farklı bir Programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle Yan Dal Sertifikası alabilmesini sağlayan Programdır.

 

Yandal Başvuru koşulları, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Yandal Programı Yönergesinde belirtilen koşulları kapsamaktadır.

 

  • Öğrenci Yan Dal Programına, en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.
  • Öğrencinin Yan Dal Programına başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı bulunduğu Programın ders planında yer alan tüm derslerini almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir. Ancak, üst yarıyıllardan alınmış derslerde başarı şartı aranmaz.
  • Öğrencinin GANO’ sunun en az 2,75 olması gerekir.
  • Kısmen ya da tamamen yabancı dille eğitim yapılan Programlara, Yan Dal başvurularında, Ana Dal Programının eğitim dilinin başvurulan Programın eğitim dilinden farklı olması durumunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından başarılı olmak ya da eşdeğerliği Senato tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından asgari yeterlik puanını başvuru sırasında belgelemek şarttır.
  • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvurulması halinde yetenek sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan alınması gerekir.
  • En fazla 3 “Yan Dal Programına” başvuru yapılabilir. Tercih sırasına göre yerleştirme yapılır.

 

*Üniversitemize Yatay Geçişle gelen öğrencilerin en az bir yıl eğitim görmüş olması gerekmektedir. Bu şartı taşıyan öğrenciler Yan Dal Program başvurusuna müracaat edebilir.

  Çift Anadal (ÇAP) Programı’nda ikinci bir lisans diploması alınabilmektedir. Yandal (YAP) Programı ise; sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır.
  Uluslararası ortak programlara kayıtlı öğrenciler yandal programlarına katılamaz.

 Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifikalarda öğrencinin anadal program adı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir.  

https://basvuru.marmara.edu.tr/ adresi üzerinden akademik takvimde belirtilen başvuru tarihleri arasında online olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Yandal başvuruları Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Yandal Programı Yönergesinde belirtilen koşullar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Değerlendirme ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Yan Dal Programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin Yan Dal Programından akademik takvimde belirtilen sürelerde birim yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.

 Öğrencinin Yan Dal Programına devam edebilmesi için, her yarıyıl sonunda, Ana Dal Programındaki GANO’sunun en az 2,50, Yan Dal Programındaki GANO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

Öğrenci aynı anda, birden fazla Yan Dal Programına kayıt olamaz. Ancak aynı anda Çift Ana Dal ile Yan Dal Programına kayıt yapabilir. Ayrıca Öğrenci aynı Programın Çift Ana Dal ve Yan Dal Programına kayıt yaptıramaz.

Yandal programından başarısız olmak, anadal programındaki başarıyı ve mezuniyeti etkilememektedir.

HIZLI ERİŞİM