Sık Sorulan Sorular

Lisansüstü Öğrenim

  Lisansüstü başvuruları bir eğitim-öğretim yılında, Haziran ve Ocak aylarında iki kez yapılmaktadır, ilgili tarihler  “takvim.marmara.edu.tr”  adresinde verilmektedir.

Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvurmak isteyen adayların, ön kayıt için Üniversitemiz web sayfasının (www.marmara.edu.tr) duyurularında ilan edilen başvuru sistemi üzerinden “yeni hesap” oluşturularak sırasıyla ilgili pencerelerden istenilen bilgileri girerek, başvuru ekranında yüklenmesi istenilen belgelerin pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 

Başvurular (ön kayıt), tamamen internet üzerinden yapılacaktır, sadece kesin kayıt hakkı kazanan adaylar tarafından kesin kayıt tarihlerinde ilgili Enstitülere belge teslimi yapılacaktır.

  Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora/ programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Özel şart ve aranan nitelik belirtilen alanlar ilanda belirtilmektedir.
  Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. (Kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.)

  Önkayıt sırasında belgeler, sisteme yüklenmektedir. Yalnız kesin kayıtta tüm belgelerin asılları olmak zorundadır. Tüm belgelerin asılları ibraz edildiği takdirde, fotokopileri Enstitü Müdürlüklerinde onaylanarak kabul edilmektedir. Tüm belgeler başvuru yapılan programın dilinde veya Türkçe tercüme olmak zorundadır.

  Tezsiz yüksek lisans programlarında, Güzel Sanatlar Enstitüsüne başvurularda ve Yabancı uyruklu kontenjanına başvurularda ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

Tezli yüksek lisans için; ALES  puanı en az 60,   Doktora (Yüksek Lisans Sonrası)  Programları için; ALES  puanı en az 65,   Doktora (Lisans sonrası) Programları için; ALES  puanı en az 80,     Fen Bilimleri Enstitüsü Türkçe Yüksek Lisans Programlarında YDS, ÜDS, KPDS veya MÜ Y.Dil Sınavından en az 50;   Tüm programların “Yabancı Dil Eğitim” veren Yüksek Lisans Programları için YDS, ÜDS, KPDS veya MÜ Yabancı Dil Sınavından en az 60   Doktora Programları için; YDS, ÜDS, KPDS Puanı en az 60 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlarda eşdeğeri.

 

Değerlendirme Koşulları Tablosu

 

 

Tezli Programlar                                   T.C. Uyruklu

 

(Yüzde)

Tezsiz Programlar                                     T.C. Uyruklu

(Yüzde)

Tezli Programlar                               Yabancı Uyruklu

 

(Yüzde)

Tezsiz Programlar                                      Yabancı Uyruklu

 

(Yüzde)

Uzaktan Eğitim

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

(Yüzde)

ALES veya eşdeğer sınav

50

-

-

-

-

Transkript Notu

20

40

40

40

100

Mesleki Bilgi Değerlendirme

15

40

40

40

-

Mülakat (Sözlü)

15

20

20

20

-

TOPLAM

100

100

100

100

100

  Tezsiz yüksek lisans programlarında katkı payı ücreti alınmaktadır.

Noter vekaleti verilen kişi aday adına kayıt yaptırabilir.

HIZLI ERİŞİM