Sık Sorulan Sorular

Lisansüstü Öğrenim

  Lisansüstü başvuruları bir eğitim-öğretim yılında, Güz ve Bahar olmak üzere iki kez yapılmaktadır, ilgili tarihler  “takvim.marmara.edu.tr”  adresinde verilmektedir.

Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvurmak isteyen adayların, ön kayıt için Üniversitemiz web sayfasının (www.marmara.edu.tr) duyurularında ilan edilen başvuru sistemi üzerinden “yeni hesap” oluşturularak sırasıyla ilgili pencerelerden istenilen bilgileri girerek, başvuru ekranında yüklenmesi istenilen belgelerin pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 

Başvurular (ön kayıt), tamamen internet üzerinden yapılacaktır, sadece kesin kayıt hakkı kazanan adaylar tarafından kesin kayıt tarihlerinde ilgili Enstitülere belge teslimi yapılacaktır.

  Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora/ programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Özel şart ve aranan nitelik belirtilen alanlar ilanda belirtilmektedir.
  Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. (Kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.)

  Önkayıt sırasında belgeler, sisteme yüklenmektedir. Yalnız kesin kayıtta tüm belgelerin asılları olmak zorundadır. Tüm belgelerin asılları ibraz edildiği takdirde, fotokopileri Enstitü Müdürlüklerinde onaylanarak kabul edilmektedir. Tüm belgeler başvuru yapılan programın dilinde veya Türkçe tercüme olmak zorundadır.

  Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

Tezli yüksek lisans için; ALES puanı en az 55,   Doktora (Yüksek Lisans Sonrası)  Programları için; ALES  puanı en az 60,   Doktora (Lisans sonrası) Programları için; ALES  puanı en az 80.  

Tüm Tezli/Doktora/Sanatta Yeterlik programlarda YÖK/ÖSYM’ce kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarının birinden veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden Senatoca onaylanan puanı almış olmak.

Her dönem ilgili Enstitüler tarafından kendi web sayfalarında ilan edilmektedir.

Tezli/Doktora/Sanatta Yeterlik program süresini aşan öğrenciler Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen katkı payı/öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

Bir Yükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği sınav sonucuna göre başka bir Yükseköğretim Kurumuna yerleşen öğrenciler, kayıt yaptıracakları Yükseköğretim programına ait katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur.

Tezsiz ve Uzaktan Eğitim yüksek lisans programlarında katkı payı ücreti alınmaktadır.

Noter vekaleti verilen kişi aday adına kayıt yaptırabilir.

HIZLI ERİŞİM