Sık Sorulan Sorular

Hazırlık Öğrenimi

Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitimi; kısmen (%30) veya tamamen yabancı dille (%100) eğitim-öğretim yapılan programların hazırlık sınıflarını ve Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlarda uluslararası öğrencilerin bir yıl süreli Türkçe hazırlık sınıflarını kapsar.   Yabancı diller hazırlık sınıfında yabancı dil eğitim-öğretiminin esaslarına ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin süresi bir yıldır. Üniversitede ikinci yılda hazırlık eğitim-öğretimi verilmez. Ancak;

a) Yabancı dilde veya Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlarda başarısız olan öğrenciler sonraki yıl tekrar yeterlilik sınavlarına girerler,

b)Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlara kayıtlı olan öğrencilerden ikinci yılın sonunda başarısız olanların kaydı silinir. Bu programların hazırlık sınıfının ikinci yılının sonunda başarısız olan öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilebilir. Öğrencilerimiz başvurularını ÖSYM sayfasından yapabilmektedirler.

c)Üniversitemizde kısmen (%30) veya tamamen yabancı dille (%100) eğitim-öğretim yapılan programların hazırlık sınıflarında ikinci yılın sonunda başarısız olanlar Üniversitemizde aynı isimli Türkçe program bulunması halinde oidb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilen tarih ve şekillerde "Zorunlu Yabancı Dil Hazırlıkta 2 yıl Başarısız Olanların Türkçe Programlara Geçiş İşlemleri (Marmara Üniversitesi İçi Yerleştirme)" başvurusu yapabilirler.

 

Yabancı dil hazırlık sınıfını başarıp bahar yarıyılında derslere başlayan düzensiz durumda olan öğrenciler bu madde kapsamında hazırlık sınıfını güz yarıyılı başında başarmış gibi işlem görürler. Ders alabilmek için birime başvuru yapabilirler.

HIZLI ERİŞİM