Sık Sorulan Sorular

Türkiye Burslusu Öğrenci Olarak Kayıt

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın oidb.marmara.edu.tr web adresine giriş yaparak kayıt tarihlerini öğrenebilirsiniz. Kayıt İçin Gerekli Evraklar Sonuç belgesi, Lise Diplomasının aslı ile Türkçe tercümesinin noter veya Türk Dış temsilciliklerinden onaylı örneği; Milli Eğitim Bakanlığından (veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden) alınan diploma denklik belgesi, Transkript (Mezun olduğu Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi ile ilgili not belgesinin Türkçe tercümesinin Noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği), Varsa Yabancı Dil Yeterlik belgesi, Varsa Türkçe Yeterlik belgesi (M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu veya T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi TÖMER’den alınan belgeler geçerlidir), Pasaportun noter tasdikli kopyası, Türk Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli kopyası, İkamet Tezkeresinin fotokopisi (kayıt tarihinden itibaren 1 ay içinde öğrenci işleri bürosuna teslim edilmelidir), 6 adet 4.5x6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bulunmalıdır). Sağlıkla ilgili bir programa yerleşenler Sağlık Kurulu Raporu (Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü için akciğer mikrofilmi) getireceklerdir.

HIZLI ERİŞİM